Lễ Tấn Phong Cấp Dũng & Đêm Văn Nghệ


“Lễ Tấn Phong Cấp Dũng của anh huynh trưởng cựu Liên Đoàn Trưởng và Gia Trưởng GĐPT Vạn Hạnh, Nguyên Siêu Trương Phán. Anh là người đã gửi gắm trọn cả cuộc đời & tấm lòng cho Tổ Chức, cho Đạo Pháp, và cho Dân Tộc. Chúc mừng anh và chúc anh sức khỏe dội dào để tiếp tục lý tưởng phụng sự của mình. ” Anh đã gần 80 và phải chống gậy để đi, vì thế những hình ảnh “Lễ Tấn Phong” dưới đây, CHÚ THÍCH LÀ ANH ĐƯỢC QUÝ THẦY & QUÝ SƯ ÔN CHO PHÉP NGỒI TRÊN GHẾ để tránh đau chân…

IMG_4458 IMG_4460 IMG_4463 IMG_4466 IMG_4468 IMG_4472 IMG_4482 IMG_4476IMG_4496IMG_4484 IMG_4487 IMG_4499 IMG_4500 IMG_4506 IMG_4512 IMG_4517 IMG_4521 IMG_4523 IMG_4534 IMG_4540 IMG_4544 IMG_4546 IMG_4510IMG_4513IMG_4638IMG_4641IMG_4652IMG_4657IMG_4663IMG_4667IMG_4674IMG_4676IMG_4686IMG_4698IMG_4700IMG_4551 IMG_4557 IMG_4558 IMG_4562 IMG_4564 IMG_4565 IMG_4568 IMG_4572 IMG_4578 IMG_4581 IMG_4585 IMG_4606 IMG_4608 IMG_4611 IMG_4613 IMG_4615 IMG_4619 IMG_4622 IMG_4625 IMG_4635 IMG_4646 IMG_4649 IMG_4651 IMG_4662 IMG_4669 IMG_4678 IMG_4683 IMG_4711 IMG_4721 IMG_4725 IMG_4734 IMG_4736 IMG_4742 IMG_4747 IMG_4750 IMG_4756 IMG_4758 IMG_4760 IMG_4763 IMG_4770 IMG_4773 IMG_4778 IMG_4780 IMG_4782 IMG_4784 IMG_4790 IMG_4796 IMG_4798 IMG_4800 IMG_4802 IMG_4806

Buổi tiệc chúc mừng anh cả được Tấn Phong Cấp Dũng & cũng là buổi Hội Ngộ GĐPT Vạn Hạnh. Thêm vào đó là phần Talent Show của các em Oanh Vũ & Ngành Thiếu Vạn Hạnh.

IMG_4809 IMG_4813 IMG_4814 IMG_4823 IMG_4829 IMG_4835 IMG_4837 IMG_4838  IMG_4840 IMG_4841 IMG_4843  IMG_4845 IMG_4852 IMG_4853 IMG_4855 IMG_4857  IMG_4863 IMG_4867 IMG_4869 IMG_4878 IMG_4885 IMG_4886 IMG_4888 IMG_4892 IMG_4894 IMG_4897 IMG_4900 IMG_4904 IMG_4907 IMG_4908 IMG_4912 IMG_4917 IMG_4921 IMG_4925 IMG_4927 IMG_4930 IMG_4936 IMG_4945

Review

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s